CAD/CAM

Verspaningswerkstukken zoals pennen, bussen, flenzen en dergelijke nauwkeurig bewerkte delen kunnen op een vergelijkbare manier worden voorgeprogrammeerd. Ook hierbij is het doel om de stilstand van de machines zo veel mogelijk te beperken. Vanwege de hoge complexiteit die verspaningswerkstukken kunnen hebben heeft het offline programmeren op dit gebied meerdere doelen. Sommige werkstukken hebben zo een hoge mate van complexiteit dat het niet eens mogelijk is om deze aan de machine te programmeren. Daarnaast is de kans op fouten tijdens de productie in ons machinepark veel kleiner met gebruik van CAD/CAM software. De bewerkingen zijn namelijk allemaal van tevoren te simuleren, waardoor eventuele fouten vooraf worden gedetecteerd.

van CAD/CAM software. De bewerkingen zijn namelijk allemaal van tevoren te simuleren, waardoor eventuele fouten vooraf worden gedetecteerd.